BLOG

Kabina dźwiękochłonna i dźwiękoszczelna – sposób na wyciszenie

utworzone przez | mar 26, 2020

Kabina dźwiękochłonna i dźwiękoszczelna

Kabina dźwiękochłonna  bądź dźwiękoszczelna jest jednym z najskuteczniejszych sposobów ochrony pracownika podczas pracy przy maszynie. Mamy tutaj na myśli samego operatora lub pracownika w pobliżu maszyny lub urządzenia. Kabina dźwiękochłonna to wydzielone w hali pomieszczenie o odpowiedniej izolacyjności akustycznej, które chroni przed szkodliwym działaniem hałasu. Rozróżniamy dwie podstawowe role:

 • pomieszczenia ciche, które chronią pracowników przed hałasem zewnętrznym,
 • kabiny w postaci obudów dźwiękochłonnych lub dźwiękoszczelnych.

Przeznaczenie tego typu kabin ma bardzo duży wpływ na projektowanie, gdzie najistotniejszymi warunkami są wymagania akustyczne jak i techniczne. Zależą one przede wszystkim od:

 • wymaganej izolacyjności akustycznej,
 • chłonności akustycznej, jeżeli jest wymagana,
 • wymiarów projektowanej kabiny,
 • wymagań dotyczących klimatyzacji i wentylacji kabiny,
 • odporności ogniowej,
 • wymaganego oświetlenia oraz wyposażenia w instalacje elektryczną,
 • dostępności do kabiny np. przeszklenia, dostęp bezpośredni.

Kabina dźwiękochłonna lub dźwiękoszczelna a jej poprawne działanie to zapewnienie przede wszystkim:

 • szczelności
 • wykonania przegrody budowlanej z materiałów odpornych na przenikanie dźwięku
 • wykonania wewnętrznej lub zewnętrznej warstwy przegrody budowlanej z materiałów intensywnie pochłaniających energię dźwiękową.

Proponujemy Państwu wykonanie projektu kabin dźwiękochłonnych lub dźwiękoszczelnych, a następnie taka kabina dźwiękochłonna zostanie wykonana wg wszystkich Państwa wymagań.  Tak zaprojektowana i wykonana kabina spełnia Polską Normę mówiącą o dopuszczalnych wartościach hałasu w środowisku pracy, jak również Rozporządzenia Ministrów w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku i ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Projektowanie

Cały proces „zaprojektuj i wykonaj” wiąże się z przede wszystkim z ustaleniami z klientem. To przecież Wy jako nasz przyszły klient wiecie z jaką maszyną lub urządzeniem będzie współpracowała. A także  na jakie przeszkody technologiczne natrafi lub będzie miała do czynienia.  Dlatego też ustalamy z klientem wszystkie możliwości budowy kabiny poprzez wykonanie szkiców oraz wizualizacji. Dzięki takiemu podejściu możemy już w fazie projektu wspólnie z klientem ustalić szczegóły budowy kabiny. Kabina dźwiękochłonna lub dźwiękoszczelna powinna posiadać drzwi, przeszklenia, wentylację lub oświetlenie. Ustalamy z klientem jakich mają one być rozmiarów, ich ilość oraz jak mają funkcjonować.

Projektowane przez nas kabiny są oparte głównie na konstrukcji szkieletowej, gdzie wykorzystujemy profile stalowe. Kabina dźwiękochłonna może zostać wykonana jako stała konstrukcja lub jako częściowo rozbieralna.  Dopasowujemy te  wytyczne  każdorazowo do wymagań klienta. Następnie w zależności czy ma to być kabina dźwiękochłonna czy dźwiękoszczelna wykorzystujemy dostosowane materiały dźwiękochłonne. Materiały te powinny cechować się głównie  bardzo dobrymi współczynnikami pochłaniania dźwięku oraz wysoką izolacyjnością akustyczną.

Ustalamy również kolor oraz kształt materiałów jakie będą montowane na zewnątrz lub wewnątrz kabiny. A to wszystko dlatego żeby po pierwsze kabina dźwiękochłonna lub dźwiękoszczelna najlepiej spełniała swoją rolę. Po drugie, aby jej skuteczność była jak największa. Po trzecie aby klient był w pełni zadowolony, ponieważ to jego pracownicy będą współpracować z zaprojektowaną i wykonaną przez nas kabiną. Efektywność projektowanych przez nas kabin, która mierzona jest różnicą poziomu dźwięku A wokół maszyny lub urządzenia, zawiera się w przedziałach 10 ÷ 30dB. Przykładowe realizacje znajdą Państwo  w zakładce Realizacje.