BLOG

Norma hałasu PN-B-02151-4:2015-06

utworzone przez | sie 4, 2020

Norma hałasu

Norma hałasu PN-B-02151-4:2015-06  Akustyka budowlana — Ochrona przed hałasem w budynkach — Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań

 Chcielibyśmy Państwu przybliżyć najważniejszą normą jaka została ostatnio opublikowana. Jest to całkowicie nowa część normy PN-B-02151, która odnosi się do akustyki wnętrza. A dokładniej do czasu pogłosu, chłonności akustycznej oraz współczynnika zrozumiałości mowy. Norma odnosi się głównie do pomieszczeń budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Natomiast nie dotyczy pomieszczeń o specjalnych wymaganiach akustycznych takich jak sale widowiskowe, teatralne, studia nagrań itp..

 Czas pogłosu

Może na wstępie przedstawimy co to jest czas pogłosu ale nie w sposób naukowy ale w miarę prosty sposób. Jak sama nazwa wskazuje jest to pewien czas, a dokładniej czas po jakim ciśnienie akustyczne (natężenie dźwięku) obniży swoją wartość o 60 dB. Weźmy np. nadmuchany balon, gdy pęknie potrafi wygenerować natężenie mocno powyżej 100 dB. Gdybyśmy zatem zmierzyli czas, kiedy w pomieszczeniu natężenie dźwięku spadnie do ok. 40 dB to będzie nasz czas pogłosu. 

Wiemy już zatem co to jest czas pogłosu, więc co odnośnie tego parametru mówi nam norma PN-B-02151-4:2015-06. Otóż na początku rozdziela nam pomieszczenia na te przeznaczone do komunikacji słownej oraz na pozostałe. Pomieszczenia do komunikacji słownej to takie pomieszczenia, w których mowa ludzka ma największe znaczenie, a dokładniej jej zrozumiałość. Zaliczyć więc możemy wszelkie sale konferencyjne, sale audytoryjne, sale wykładowe, sale lekcyjne itp.. Istotnym współczynnikiem jaki podaje norma jest wskaźnik transmisji mowy. Ale o nim opowiemy trochę później. Poniżej przedstawiamy tabelę która podaje nam jakie czasy pogłosu są wymagane dla pomieszczeń z pierwszej grupy.

Natomiast kolejna tabela przedstawia czas pogłosu dla pozostałych pomieszczeń. Chcielibyśmy jednak dodać, że są to pomieszczenia wykończone, z trwale zamocowanymi elementami umeblowania i wyposażenia bez obecności ludzi wewnątrz.

Chłonność akustyczna

Przybliżmy teraz kolejne pojęcie jakie opisuje norma hałasu, a mianowicie chłonność akustyczna. Ten parametr określa pochłanianie energii dźwiękowej w pomieszczeniu podczas padania fal dźwiękowych. Mówimy tutaj o wszystkich powierzchniach, przebywających ludziach, powietrzu i wszystkich przedmiotach. W związku z tym można powiedzieć, że im więcej elementów o dużym współczynniku pochłaniania dźwięku znajduje się w pomieszczeniu tym większą daje nam to chłonność akustyczną. Zobaczmy zatem co mówi nam norma hałasu o podziale ze względu na chłonność akustyczną.

Wskaźnik transmisji mowy

Wskaźnik transmisji mowy STI (ang. speech transmission index) jest jednym z obiektywnych parametrów do oceny akustycznej pomieszczenia. Identyfikuje i ocenia on nam wpływ samego pomieszczenia. Inaczej mówiąc w jaki sposób słuchacz odbiera sygnał dźwiękowy na warunki panujące w pomieszczeniu. Wskaźnik ten jest opisywany wg wykonanych pomiarów w pomieszczeniu. Natomiast wartość wskaźnika pozwala nam bardzo dokładnie określić czy dane pomieszczenie jest dostosowane do przekazu słownego. Poniżej przedstawiamy tabelę przedstawiającą zrozumiałość mowy na podstawie wskaźnika zrozumiałości mowy.

Podsumowanie – norma hałasu

Reasumując założenia i wymagania normy PN-B-02151-4:2015-06 widzimy, że przedstawia dokładne informacje na temat każdego pomieszczenia. Wskazuje nam jakie parametry określają jaką funkcje pomieszczenia oraz podaje wskaźniki jakimi się posługiwać.

Zajmujemy się określaniem oraz obliczaniem powyższych parametrów zarówno dla pomieszczeń w nowych budynkach jak i tych istniejących. Pomożemy dobrać odpowiednie materiały wykończeniowe aby zapewnić komfort akustyczny. Zapraszamy serdecznie do kontaktu oraz do odwiedzenia naszych Realizacji.