BLOG

Ochrona przed hałasem – jak z nim walczyć

utworzone przez | sie 1, 2020

Hałas a ochrona przed hałasem

Hałas  jest dla nas dźwiękiem niepożądanym, którego działanie będzie dla nas uciążliwe, a wręcz szkodliwe dla naszego zdrowia. Dlatego też długotrwały wpływ hałasu wpływa na nas bardzo niekorzystnie. Objawia się przede wszystkim zakłóceniami  w normalnym funkcjonowaniu np. wypoczynku, rozmowy, pracy umysłowej itp.. Stwarza to dla nas uczucie dyskomfortu, w a konsekwencji wpływ na narząd słuchu, układ nerwowy oraz inne narządy wewnętrzne. Czujemy się zmęczeni, wyczerpani, zwiększa się częstość występowania bólów i zawrotów głowy, jak również zwiększa się w  nas rozdrażnienie. Natomiast spokojny sen i wypoczynek to przeszłość. Dlatego też ochrona przed hałasem jest tak ważną dla nas czynnością.

 Jak walczyć z hałasem?

Do walki z hałasem potrzebujemy zatem pewnych zasad, które określą nam jakie są dopuszczalne poziomy hałasu w miejscach, w których się znajdujemy. Mamy tu na myśli miejsce gdzie wypoczywamy, czyli nasz dom oraz miejsca gdzie  wypoczywamy ale również pracujemy. Powstały zatem odpowiednie normy z zakresu akustyki budowlanej, czyli wytyczne głównie dla architektów lub wykonawców aby poprawnie projektowali i wykonywali budynki, w których przebywamy. Ale również dla nas, aby zwiększyć naszą świadomość, tak abyśmy mogli wymagać odpowiedniego spokoju i ciszy.

Ochrona przed hałasem – normy

Poniżej przedstawiamy Państwu najważniejsze normy jakie obowiązują. Są to przede wszystkim: 

  •  PN-B-02151-2:2018-01  Akustyka budowlana — Ochrona przed hałasem w budynkach — Część 2: Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach
  • PN-B-02151-3:2015-10  Akustyka budowlana — Ochrona przed hałasem w budynkach — Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych
  • PN-B-02151-4:2015-06  Akustyka budowlana — Ochrona przed hałasem w budynkach — Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań
  • PN-B-02151-5:2017-10   Akustyka budowlana — Ochrona przed hałasem w budynkach — Część 5: Wymagania dotyczące budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie akustycznym oraz zasady ich klasyfikacji

Te normy mówią nam przede wszystkim jaki hałas może panować w pomieszczeniach w jakich przebywamy, jak duża powinna być izolacyjność akustyczna ścian lub stropów. Ale także jaki powinien być współczynnik pochłaniania dźwięku i zrozumiałości mowy dla danych pomieszczeń. Te normy w ostatnich latach zostały uaktualnione, dzięki czemu zwiększyła się różnorodność pomieszczeń oraz zasady w jaki powinny być projektowane oraz wykonane.

Rozporządzenia

Powyższe normy to jednak nie wszystko. Powstały również odpowiednie Rozporządzenia Rady Ministrów, które precyzują w jaki sposób mają być wprowadzone w niej zmiany. Są to przede wszystkim: 

  •   Dz.U. 2014 poz. 112 – Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
  • Dz.U. 2018 poz. 1286 –  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
  • Dz.U. 2005 nr 157 poz. 1318 –  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne

Te Rozporządzenia określają nam przede wszystkim jakie mogą być dopuszczalne poziomy hałasu dla poszczególnych terenów zabudowy. Mówimy tutaj głównie o szpitalach, zabudowie mieszkaniowej lub strefach śródmiejskich.

 Projektowanie i wykonawstwo

Jak zatem polepszyć nasze warunki pracy lub spokoju i ciszy w zaciszu domowym? W przypadku nowego budownictwa najlepszym rozwiązaniem jest obecność inżyniera dźwięku podczas projektowania budynku. Wtedy mamy pewność, że przegrody budowlane będą posiadały odpowiednią izolacyjność akustyczną. Okna oraz drzwi zostaną poprawnie dobrane do terenu z jakim budynek graniczy. Oczywiście nie należy zapominać o wszelkich instalacjach wewnątrz budynku. A to dlatego, ponieważ równie mocno mogą nam dostarczyć wysokich poziomów hałasu lub wibracji.

Wiele razy uczestniczyliśmy w projektowaniu różnego rodzaju budynków, a zadowolenie naszych klientów tylko potwierdza słuszność takich działań.

Inżynieria dźwięku a ochrona przed hałasem

Ochrona przed hałasem jest dla nas zawsze na pierwszym miejscu. Projektujemy, pomożemy zmierzyć panujący hałas w domu , w pracy lub w środowisku. Analizujemy każdą sytuacje osobno, weryfikując przy tym główne źródła hałasu oraz proponujemy najkorzystniejsze zmiany jakie można wprowadzić aby ochrona przed hałasem była możliwie  jak najwyższa.  Przykładowe realizacje znajdą Państwo  w zakładce Realizacje.