REALIZACJE

Zebra Dzierżoniów – redukcja hałasu w hali produkcyjnej

utworzone przez | sty 5, 2020

Projekt redukcji hałasu na hali produkcyjnej

 

Dla firmy z branży meblarskiej ZEBRA Sp. z o.o. w Mieroszowie wykonaliśmy projekt akustyczny trzech hal produkcyjnych, jak również przedstawiliśmy wytyczne oraz wymagania w zakresie akustyki wnętrz. Na halach znajdują się linie produkcyjne, umieszczone równolegle do ścian bocznych. Maszyny wszystkich linii są ustawione wzdłuż hali, tworząc z niej obszar głównych źródeł hałasu. W celu obniżenia poziomu hałasu powstającego wewnątrz hal produkcyjnych jako głównym założeniem adaptacji akustycznej było wydzielenie część sufitu w postaci podwieszonych paneli dźwiękochłonnych o odpowiednim współczynniku pochłaniania dźwięku. Na stanowiskach operatorów maszyn lub urządzeń o poziomie ekspozycyjnym decydujący wpływ na hałas mają maszyny znajdujące się najbliżej stanowiska pracy. Należało zatem wyeliminować odbicia fali akustycznej od sufitu nad urządzeniami oraz obniżyć hałas pogłosowy za pomocą dodatkowych wariantów technicznych wyciszenia stanowisk pracy.

Warunki akustyczne w halach produkcyjnych ocenione z punktu widzenia obowiązujących przepisów dotyczących ochrony przed hałasem na stanowisku pracy sugerowały podjęcie działań mających na celu obniżenie hałasu. Należało go obniżyć poprzez zastosowanie paneli dźwiękochłonnych zamontowanych na powierzchni sufitowej. Biorąc pod uwagę technologię, ergonomię, oświetlenie itp. zasugerowaliśmy ustroje dźwiękochłonne w formie paneli, które zostaną zamontowane na większej części  powierzchni stropu. 

Podczas projektowania adaptacji akustycznej największej hali zastosowaliśmy nasze autorskie rozwiązanie dzięki szczegółowej analizie rozchodzenia się fal akustycznych w obrębie stanowisk pracy. Oprócz pogłosowego hałasu jaki powstawał wewnątrz hali, bardzo duży wpływ miały odbicia od całej powierzchni sufitowej. Z tego względu zaproponowaliśmy zastosowanie wiszących wysp oddalonych od siebie o określona odległość i zamontowanych na całej długości hali. Dzięki takiemu rozwiązaniu skutecznie obniżyliśmy globalny poziom hałasu o aż 9 dB!!!

Co dalej?

Jesteś zainteresowany naszymi usługami lub chcesz porozmawiać o Twoim projekcie? Zapraszamy do kontaktu